Προσβασιμότητα σχολείου

ΑΜΕΑ: Ένας  απ’  εμάς.

Η είσοδος του σχολείου  στην οδό Σφηττίων διαθέτει ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επιπλέον οι αίθουσες του ισογείου, οι διάδρομοι, το κυλικείο, το γραφείο Διευθυντή, το γραφείο υποδιευθυντών και το γραφείο του συλλόγου Διδασκόντων είναι εύκολα προσβάσιμα.

Διαθέτει επίσης κατάλληλα προσαρμοσμένη ειδική τουαλέτα.

Εκτός των άλλων το σχολείο διαθέτει  φορητό απινιδωτή.